ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ – ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ...

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ – ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ...

Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Παλαιό Φάληρο: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο την Μεγάλη Δευτέρα! Θα είμαστε όλοι εκεί για να ακούσουμε τη λήψη αποφάσεων για αγορά σπόρων 72.000 ευρώ και λαμπών 80.000 ευρώ!

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαιού Φαλήρου σας προσκαλούν να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό Κατάστημα (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος), την 25η Απριλίου 2016, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 19:00. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:1ο θέμα : Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση 22 στρεμμάτων στον
Ολυμπιακό Πόλο όμορο του Κλειστού Γυμναστηρίου Παλαιού Φαλήρου και των ανοικτών
γηπέδων του περιβάλλοντος χώρου».
2ο θέμα : Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή δαπέδου και εξοπλισμού εξωτερικού
διαδρόμου Πάρκου Φλοίσβου».
3ο θέμα : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή ραμπών και διαδρόμων ΑΜΕΑ στους
κοινόχρηστους χώρους του ήμου».
4ο θέμα : Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή επικίνδυνα φθαρμένων κρασπεδορείθρων
σε διάφορα σημεία του ήμου».
5ο θέμα : Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή περίφραξης ημοτικού
Νεκροταφείου» προϋπολογισμού 80.000 € συμπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης με ανοικτό
διαγωνισμό σύμφωνα με την με αρ. 21/2016 μελέτη της Τ.Υ.
6ο θέμα : Έγκριση εκτέλεσης έργων συντήρησης του Τεχνικού Προγράμματος 2016 με
αυτεπιστασία (αρ. 79 του Ν. 3669/08) ως εις συνημμένο πίνακα.
7ο θέμα : Έγκριση εκτέλεση του έργου «Εξωραϊσμός όψεων σχολικών συγκροτημάτων 2016»
προϋπολογισμού 120.000 € συμπ/νου Φ.Π.Α και αναθεώρησης με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με την με αρ. 19/2016 μελέτη της Τ.Υ.
8ο θέμα : Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή χώρων υγιεινής σε
σχολικά συγκροτήματα του ήμου Π. Φαλήρου».
9ο θέμα : Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κάθετων οδών Αγ. Αλεξάνδρου»
προϋπολογισμού 80.000 € συμπ/νου ΦΠΑ και αναθεώρησης με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με την με αρ. 38/2016 μελέτη της Τ.Υ.
10ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών του ήμου
που είναι ενταγμένες στον Π/Υ καθώς και τον τρόπο δημοπράτησης αυτών για το έτος 2016.
11ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση θέσεων τοποθέτησης ηλεκτρονικών πινακίδων
ενημέρωσης δημοτών.
12ο θέμα : Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση ενός αυτοκινήτου τύπου
ημιφορτηγού (ΚΗΥ5745), που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του δ ήμου Αγκιστρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου