ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ – ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ...

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ – ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ...

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

59 προσλήψεις στο δήμο Παλαιού Φαλήρου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαιού Φαλήρου ενέκρινε ομόφωνα 59 προσλήψεις τακτικού προσωπικού, βάσει των αναγκών εύρυθμης λειτουργίας των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου: ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
• Τέσσερεις (4) θέσεις ∆Ε Οδηγών:
∆ύο (2) θέσεις µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας για Απορριµµατοφόρο
∆ύο (2) θέσεις µε δίπλωµα Γ’ + Ε’ κατηγορίας για τις νταλίκες
• Σαράντα οκτώ (48) θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
• ∆ύο (2) θέσεις ∆Ε Ηλεκτρολόγων
• Πέντε (5) θέσεις ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου
ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ανταποδοτικών υπηρεσιών): 59

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου