ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ – ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ...

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ – ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ...

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Ξεκινά η οριοθέτηση των ρεμάτων- Άντε μήπως γίνει τίποτα και με το ρέμα της Πικροδάφνης!

Οριοθετούνται τα ρέματα με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η οριοθέτηση των ρεµάτων είναι βασικός παράγοντας για την προστασία τους και ταυτόχρονα πολυσύνθετο ζήτημα.
Η πολυπλοκότητα επικεντρώνεται, κυρίως, στους εξής λόγους:

* στην υδρολογική μεταβλητότητα των υδατορεμάτων και την ελλιπή διαχείριση των υδάτων τους: πλημμυρικές παροχές το χειμώνα, μειωμένη η μηδενική ροή το καλοκαίρι,

* στην έλλειψη ενιαίας καταγραφής της θέσης και των χαρακτηριστικών τους,

* στη πληθώρα και ασάφεια διάσπαρτων σχετικών νομοθετικών διατάξεων, που πολλές φορές αλληλο-επικαλύπτονται,

* στην πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων για τον έλεγχο και τη προστασία τους.

Η σχετική ΚΥΑ αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την επίσπευση των διαδικασιών οριοθέτησης ρέματος, οι οποίες μέχρι και σήμερα ήταν ασαφείς και χρονοβόρες.

Η νέα ΚΥΑ θέτοντας για πρώτη φορά κανόνες για τη σύνταξη του φακέλου οριοθέτησης αναμένεται να βοηθήσει: (α) τους μελετητές στη σύνταξη των σχετικών μελετών και (β) τις υπηρεσίες που ελέγχουν και εγκρίνουν τις μελέτες αυτές. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των οριοθετήσεων με επιστημονική τεκμηρίωση και σε συντομότερο χρόνο.

Σημειώνεται ότι στη νέα ΚΥΑ υπάρχει μεταβατική πρόβλεψη για τους φακέλους οριοθέτησης που έχουν κατατεθεί προς έγκριση πριν την έκδοσή της, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει να υπαχθεί στις διατάξεις της παρούσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου