ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ – ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ...

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ – ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ...

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Η "καυτή πατάτα" που κρατάει στα χέρια του ο Διονύσης Χατζηδάκης έχει όνομα! Ξενοδοχείο "Ποσειδών"!

"Καυτή πατάτα" κρατάει στα χέρια του ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. Διονύσης Χατζηδάκης αναφορικά με την υπόθεση του ξενοδοχείου "Ποσειδών".
Το εν λόγω ξενοδοχείο διατηρεί σε τμήμα της παραλίας- ακριβώς μπροστά από το κτίριο όπου στεγάζεται- κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με τραπεζοκαθίσματα, το οποίο όπως πρόεκυψε κατόπιν αυτοψιών των αρμοδίων υπηρεσιών δεν διαθέτει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας! Παρ’ όλα αυτά παραμένει ανοιχτό κανονικά!

Στο πλαίσιο αυτό, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει προβεί σε έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του δημάρχου Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη! Μάλιστα, ο κ. Χατζηδάκης έχει κληθεί σε απολογία για παράβαση καθήκοντος από δόλο ή βαριά αμέλεια.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι δημοτικοί σύμβουλοι του δημάρχου φανερώνοντας την ανικανότητά τους προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα μετατρέποντας την ... καυτή πατάτα που κρατάει στα χέρια του ο δήμαρχος σε βόμβα με κίνδυνο να τους τινάξει όλους στον αέρα.

Πιο συγκεκριμένα, με εισήγηση της δικηγόρου και δημοτικής συμβούλου κας Χαράς Γιαννοπούλου, στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ψηφίστηκε με 5 ψήφους υπέρ και 3 κατά, η αναβολή της λήψης απόφασης επί της ανακλήσεως ή μη της άδείας µε αρ. πρωτοκ. 3303/1996 ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της εταιρείας "ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σ.&Χ. ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Α.Ε." , ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου "POSEIDON" η οποία καταλαµβάνει την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στον υπαίθριο χώρο της παραλίας έµπροσθεν του ξενοδοχείου (όπως τροποποιήθηκε µε την µε αρ. 7640/5/4/2005 πράξη του ∆ήµου και ισχύει µέχρι σήµερα) μέχρι εκδικάσεως της με αριθμό 2160/27.02.2014 ενστάσεως της εταιρείας POSEIDON κατά της µε αρ. πρωτοκ. 1645/14.2.2014 έκθεσης αυτοψίας της υπηρεσίας δόµησης του δήµου Ελληνικού – Αργυρούπολης , ενώπιον του δευτεροβάθµιου οργάνου ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ και µέχρι εκδόσεως οριστικής, εκτελεστής και τελεσίδικης αποφάσεως επί της ενδικοφανούς προσφυγής προκειµένου να οριστικοποιηθεί ή όχι η έκθεση αυτοψίας και να αποκτήσει ή όχι οριστικό και εκτελεστό χαρακτήρα.

Όπως ήταν φυσικό μετά την εξέλιξη αυτή η Περιφέρεια Αποκεντρωμένης Διοίκησης παρενέβη για άλλη μια φορά στο χρονικό της υπόθεσης, προειδοποιώντας όλα τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Παλαιού Φαλήρου.
 

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της Περιφέρειας Αποκεντρωμένης Διοίκησης:

ΠΡΟΣ: Δήμο Παλαιού Φαλήρου Κ. Δήμαρχο & Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την παράκληση να θέσει το παρόν υπόψιν όλων των μελών της εν λόγω επιτροπής.ΘΕΜΑ: Επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατόπιν πολεοδομικών παραβάσεων.

ΣΧΕΤ: Η υπ’αρ. Ζ5/201G απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Π.Φαλήρου.Αναφορικά με την ως άνω σχετική υπ’αρ. 26/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου σας, με την οποία αποφασίσθηκε η αναβολή «της λήψης απόφασης επί της ανάκλησης ή μη της υπ’αρ. 3303/1996 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΝΣΕΙΣ Σ. & Χ. ΣΑJtΑΠΑΤΑΣ Α.Σ. », ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου «ΡΟ5ΕΙΟΟΝ», η οποία καταλαμβάνει την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον υπαίθρcο χώρο της παραλίας έμπροσθεν του ξενοδοχείου (όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 7640/5-4-2005 πράξη τον Δήμου και ισχύει μέχρι σήμερα) μέχρις εκδικάσεως της με αριθμό 2160/27-2-2014 ενστάσεως της εταιρείας ΡΟ5ΕΙΟΟΝ κατά της με αρ. Πρωτ. 1645/14-2-2ο14 έκθεσης αυτοψίας της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελληνικού—Αργυρούπολης ενώπιον τον 28άΟμιου οργάνου ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. και μέχρις εκδόσεως οριστικής, εκτελεστής και τελεσίδικης αποφάσεως επί της ενδικοφανούς προσφυγής Προκειμένου να οριστικοποιηθεί ή όχι η έκθεση αυτοψίας και να αποκτήσει ή όχι οριστικό και εκτελεστό χαρακτήρα», σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:

Α) Η διαπίστωση, από αρμόδιο ελεγκτικό μηχανισμό, πολεοδομικών παραβάσεων συνεπάγεται την κατά δέσμια αρμοδιότητα ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος (ΣτΕ 1429/1993, 470/2010) .

Β) Σε περίπτωση που κατά δέσμια αρμοδιότητα, πρέπει να ανακληθεί μία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. λόγω πολεοδομικών παραβάσεων δεν απαιτείται η αναμονή ή η εξάντληση της τυχόν ασκηθείσας διοικητικής προσφυγής, που προβλέπεται στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων (ΣτΕ 470/2010, 48/1981, βλ. ενδεικτικά υπ’αρ. 18301/22-6-2016 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. το οποίο κοινοποιήθηκε στους Ο.Τ.Α. με το υπ’αρ. 49746/19037/25-7-2016 δικό μας).

Γ) Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των διατάξεων του άρθρου 33επομ. ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α/249), που ορίζουν την διαδικασία άσκησης και εξέτασης προσφυγών ενώπιον του αρμόδιου ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. εις βάρος πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης ή πράξεων/παραλείψεων των οργάνων των Υ.ΔΟΜ., που εκδίδονται κατ’εφαρμογή του προαναφερόμενου νόμου και της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων, δεν περιλαμβάνεται ρητή πρόβλεψη αναφορικά με την δυνατότητα αναστολής επιβολής της εκάστοτε διοικητικής κύρωσης από την τυχόν άσκηση προσφυγής. Συνεπώς, εκ του νόμου δεν υφίσταται ανασταλτικό αποτέλεσμα κατά την άσκηση της προαναφερόμενης προσφυγής.

Κατόπιν των ανωτέρω και ύστερα από σχετική ενημέρωση του Σώματος επί των rιροαναφερθέντων παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες εντός του πλαισίου αρμοδιοτήτων σας. Σε διαφορετική περίπτωση σας γνωρίζουμε ότι δύναται να στοιχειοθετηθεί εις βάρος σας το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος από δόλο ή βαριά αμέλεια των διατάξεων του άρθρου 233 επ!μ. ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Με βάση την παραπάνω επιστολή γίνεται σαφές ότι "δεν περιλαμβάνεται ρητή πρόβλεψη αναφορικά με την δυνατότητα αναστολής επιβολής της εκάστοτε διοικητικής κύρωσης από την τυχόν άσκηση προσφυγής. Συνεπώς, εκ του νόμου δεν υφίσταται ανασταλτικό αποτέλεσμα κατά την άσκηση της προαναφερόμενης προσφυγής". Για το λόγο αυτό τα μέλη της Επιτροπής Ζωής του δήμου Παλαιού Φαλήρου παρακαλούνται να πράξουν τα δέοντα εντός του πλαισίου αρμοδιοτήτων τους. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να κατηγορηθούν για παράβαση καθήκοντος από δόλο ή βαριά αμέλεια.
 

Και άντε ο κ. Χατζηδάκης έχει τους λόγους του να στηρίζει το ξενοδοχείο "Ποσειδών" και να μην θέλει να κλείσει το κατάστημα υγιεινομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί παράνομα, οι δημοτικοί του σύμβουλοι όμως γιατί θέλουν να μπλεχτούν σε μία τέτοια υπόθεση, η οποία είναι "καυτή πατάτα";


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου