ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ – ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ...

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ – ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ...

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Την Πέμπτη οι προσφορές για την ανάπλαση του Φαλήρου!

Για τις 15 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος στον πρώτο διαγωνισμό, ύψους 150 εκατ. ευρώ, για την ανάπλαση του Φαλήρου που προωθεί πλέον η Περιφέρεια Αττικής.Όμως ασκούνται πιέσεις για παράταση του διαγωνισμού εξαιτίας της πολυπλοκότητας του έργου, με τα στελέχη της Περιφέρειας Αττικής να υποστηρίζουν, τουλάχιστον μέχρι την περασμένη Παρασκευή, πως δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης "εκ της διακηρύξεως και εκ του νόμου".

Τα τεύχη του διαγωνισμού, ο οποίος είχε παραμείνει παγωμένος για χρόνια, ενώ η αρμοδιότητα μεταφερόταν από φορέα σε φορέα μέχρι να καταλήξει στην Περιφέρεια Αττικής, έχουν λάβει όλοι οι μεγάλοι εγχώριοι κατασκευαστικοί όμιλοι.

Ομως το έργο θεωρείται δύσκολο και σύνθετο αφού δεν υπάρχουν οριστικές μελέτες και πρέπει να οριστικοποιηθούν από τον ανάδοχο, ο οποίος μπορεί να βρεθεί προ εκπλήξεων κατά τον τελικό σχεδιασμό.

Επιπλέον, ο ανάδοχος καλείται να οριστικοποιήσει τις μελέτες και να ολοκληρώσει το έργο σε 21 μήνες, χρονικό διάστημα που θεωρείται ασφυκτικό. Τέλος, ο ανάδοχος δεν θα λάβει προκαταβολή και συνεπώς πρέπει να χρηματοδοτήσει με ίδιους πόρους την περίοδο εκπόνησης των οριστικών μελετών.

Η συνολική παρέμβαση για την ανάπλαση του Φαλήρου έχει διαχωριστεί σε τρία υποέργα, το πρώτο από τα οποία δημοπρατείται την Πέμπτη.

Η περιοχή της ανάπλασης έχει χωριστεί σε τέσσερις ζώνες: Τη Ζώνη Ι (μεταξύ Κηφισού και Ιλισού), έκτασης 240,3 στρεμμάτων, τη Ζώνη ΙΙ (περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του Βeach Volley και της ναυταθλητικής μαρίνας), έκτασης 222,9 στρεμμάτων, τη Ζώνη V και Va που αφορά στις παρεμβάσεις δημόσιων έργων και υποδομών και τη Ζώνη ΙΙΙ, που αφορά στις συγκοινωνιακές υποδομές και στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας με βάση και το σχέδιο «Έγκρισης προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού».

Το πρώτο υποέργο, που δημοπρατείται την Πέμπτη, αφορά αποκλειστικά στην εκτέλεση έργων αστικών υποδομών (συγκοινωνιακά, υδραυλικά και συνοδά ηλεκτρομηχανολογικά έργα καθώς και μετατοπίσεις/αποκαταστάσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας), που αναπτύσσονται σε έκταση 340 στρεμμάτων, και στην εκπόνηση των μελετών τελικού σταδίου φυσικού σχεδιασμού.

Στο υποέργο Ι περιλαμβάνονται συγκεκριμένα τα συγκοινωνιακά έργα, οδικά και τροχιοδρομικά, τα συναρτώμενα τεχνικά έργα οδού και τα έργα αποστράγγισης οδοστρωμάτων και τροχιόδρομου, τα υδραυλικά έργα υποδομής, δηλαδή τα αντιπλημμυρικά έργα, τα έργα αποχέτευσης ομβρίων και έργα αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (αγωγοί φυσικού αερίου, ύδρευσης κ.λπ.), τα συνοδά ηλεκτρομηχανολογικά έργα των συγκοινωνιακών και υδραυλικών υποδομών.

Περιλαμβάνεται, επίσης, η κυκλοφοριακή σήμανση-ασφάλιση και οι απαραίτητες τροποποιήσεις/συμπληρώσεις των εγκαταστάσεων σηματοδότησης του συστήματος κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών εντός της περιοχής του έργου Ι και η εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την ένταξη της περιοχής του έργου στο Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής.

Οι παρεμβάσεις για την αλλαγή της εικόνας (νησίδες, δενδροφυτεύσεις, δάπεδα κ.λπ.) στην περιοχή, που βρίσκεται μπροστά από το "Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος", θα γίνουν με το υποέργο ΙΙ, το οποίο θα δημοπρατηθεί αργότερα και αφορά σε έργα κατεξοχήν αναπλάσεων.

Τέλος, το υποέργο ΙΙΙ αφορά στην εκτέλεση λιμενικών έργων καθώς και στις αναγκαίες συμπληρώσεις και βελτιώσεις ώστε να ολοκληρωθεί η συνολική ανάπλαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου