ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ – ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ...

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ – ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ...

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Θεόδωρος Κανέλλος: "Ο δήμος Παλαιού Φαλήρου θα έπρεπε να είχε αντιμετωπίσει με σοβαρότητα τα κοινοτικά προγράμματα"


Ο αντιδήμαρχος Πόλης στο Παλαιό Φάληρο κ. Θεόδωρος Κανέλλος με ανάρτησή του στα social media εστιάζει στην αξιοποίηση των νέων πηγών χρηματοδότησης από το δήμο Παλαιου Φαλήρου, με σκοπό την υλοποίηση επικερδών έργων για τους δημότες.
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Κανέλλος αναφέρει:
 

"Έχουν αρχίσει σταδιακά από το 2014 να δημοσιεύονται οι προσκλήσεις για κοινοτικά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020.
Ένα χαρακτηριστικό, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, είναι ότι τα περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν άμεσους και κύριους αποδέκτες τοπικές αρχές των επιλέξιμων χωρών και πρώτα και κύρια τους Δήμους τους.
Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι ο δήμος Παλαιού Φαλήρου θα έπρεπε να είχε αντιμετωπίσει με σοβαρότητα τα κοινοτικά προγράμματα. Οι δήμοι τα επόμενα χρόνια θα κληθούν να προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες με λιγότερα έσοδα. Πως μπορούν να το πετύχουν αυτό; Με την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.
Όπως είναι γνωστό ένα μεγάλο ποσοστό των ελληνικών δήμων έχει ιδιαίτερα προβλήματα επάρκειας τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού συνιστά έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο ουσιαστικού αποκλεισμού από το ΕΣΠΑ 2014-2020, αφού η διατύπωση ανταγωνιστικών προτάσεων απαιτούν ώριμες μελέτες που μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε in house, από τα στελέχη του δήμου, είτε με εξωτερικές συνεργασίες, που απαιτούν όμως χρηματοδοτικούς πόρους. Ένα σημείο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε και χρηματοδοτήσουμε ad hoc μελέτες για κάθε πρόσκληση είτε αυτή προέρχεται από τομεακά ή ΠΕΠ του ΕΣΠΑ, είτε από κοινοτικές πρωτοβουλίες. Η γνώμη μου είναι ότι ο δήμος θα πρέπει να επιλέξει τη δημιουργία μίας στρατηγικής στην υποβολή των προτάσεων του. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να εμπεριέχει όλες τις βασικές και απαραίτητες μελέτες που εκτιμά ο δήμος ότι θα του χρειαστούν. Οι μελέτες αυτές, για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες κάθε πρόκλησης, θα πρέπει να είναι δομημένες με ευελιξία, ώστε σχετικά γρήγορα, άνετα και χωρίς ιδιαίτερο κόστος να προσαρμόζονται στις επιμέρους απαιτήσεις κάθε πρόσκλησης . για παράδειγμα τα κοινοτικά προγράμματα διαρθρώνονται σε δύο μεγάλες ομάδες τα διασυνοριακά και τα πολυμερή. Και για τις δύο ομάδες Προβλέπεται χρηματοδότηση για τεχνική βοήθεια.
Πρόκειται για προγράμματα που προωθούν τη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και για την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής συνοχής Προσφέρονται,

Οι άξονες προτεραιότητας

Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση
Βιωσιμότητα και προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές – πρόληψη κινδύνων διαχείρισης
Αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού
Αποδοτική χρήση και διαχείριση ενέργειας
Διαχείριση αποβλήτων
Διαχείριση υδάτων
Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις Μικρο – Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα
Τουρισμός
Αξιοποίηση πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

2η ομάδα, τα Πολυμερή προγράμματα:
έχουν προσανατολισμό στην υποστήριξη πολιτικών της ΕΕ, όπως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και μακροπεριφερειακών στρατηγικών και συνοψίζονται σε θέματα:
ü Προστασίας περιβάλλοντος – Προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή – Μετάβασης σε οικονομίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
ü Έρευνας – Τεχνολογίας – Καινοτομίας – Έξυπνες περιφέρειες
ü Αποδοτικότητας των πόρων – Βιώσιμες περιφέρειες – μπλε και πράσινης ανάπτυξης
ü Συνδεσιμότητας περιφερειών – εδαφική συνεργασία
ü Επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
Η Χρηματοδότηση είναι από το ΕΤΠΑ και το ΜΠΒ – Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας

Τι πρέπει να κάνει ένας δήμος ώστε να αρχίσει να προετοιμάζεται για την υποβολή προτάσεων.
 

Μία από τι σημαντικότερες δυσκολίες, είναι ότι το πρόγραμμα αυτά απαιτούν διεθνείς συνεργασίες. Η αναζήτηση διεθνών εταίρων είναι μία επίπονη διαδικασία και κυρίως χρονοβόρα γιατί θα πρέπει να επιλέξουμε δήμους και νομικά πρόσωπα που μπορούν να προσφέρουν με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους, κύρος στην πρόταση και προστιθέμενη αξία στα αποτελέσματα".

4 σχόλια:

 1. Το εκπαιδευτικό τοπίο μεταβάλλεται σημαντικά, από το σχολείο έως το πανεπιστήμιο και πέραν αυτού. Είναι επομένως απαραίτητο να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER) και τις δράσεις που συνδέονται με το "Άνοιγμα της Eκπαίδευσης"
  Οφείλουμε σαν δήμος, να εφοδιάσουμε τους νέους μας με τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται για το μέλλον τους, γιατί δεν αρκεί πλέον να γνωρίζουν πώς μπορούν να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή ή ένα πρόγραμμα, χρειαζόμαστε νέους που να μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα. Οφείλουμε να τους ανοίξουμε ορίζοντες, έτσι ώστε οι νέοι μας να μην είναι «απασχολήσιμοι» αλλά δημιουργικοί, καινοτόμοι και επιχειρηματικοί. Η εκπαίδευση πρέπει να συνδέεται με την πραγματική ζωή, δεν μπορεί να είναι ένας παράλληλος κόσμος.
  Οι πρωτοβουλίες που συνδέονται με το "Άνοιγμα της Eκπαίδευσης" χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και το Horizon 2020, το νέο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας, καθώς και τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Το σύνολο του εκπαιδευτικού εξοπλισμού που υποστηρίζεται από το Erasmus+ είναι δωρεάν διαθέσιμο στο κοινό με "ανοικτές άδειες".

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 2. Με αφορμή τη πρόσφατη επικαιροποίηση της με αρ. 72/2013 Α.Δ.Σ., από το Δημοτικό Συμβούλιο, ως προς το μέρος που αφορά την εκπροσώπηση του Δήμου μας για το πρόγραμμα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης-Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» και επί τη βάσει ότι τα Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας προτείνονται από τους Δήμους με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών,λαμβάνοντας υπόψην ότι στον Δήμο μας δεν υπάρχουν ψηφιακά αναλφάβητοι πολίτες, ώστε να ακολουθήσοθμε την πεπατημένη και εύκολη επιλογή των μαθημάτων εκμάθησης βασικών αρχών πληροφορικής και ξένων γλωσσών,
  προτείνω τα Προγράμματα Εξειδίκευσης να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στις εξελίξεις του σύγχρονου εργασιακού χώρου, σύμφωνα με την δημοσίευση της έρευνας του ΣΕΒ για τη λίστα με τα 87 επαγγέλματα που προβλέπεται ότι θα έχουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας ώς το 2020.
  -Τομέας της Ενέργειας
  Διαχείριση Ενέργειας
  Τεχνολογίες Πράσινης Ενέργειας και Επιχειρηματικότητα
  -Τομέας των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων και Κέντρων Δεδομένων
  Ειδικός Ανάπτυξης Λογισμικού
  Υπεύθυνος Διαδικτύου
  Προγραμματιστής με τη Γλώσσα Προγραμματισμού C++
  Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  Έξυπνα Ενεργειακά Δίκτυα
  Μηχανικός Δικτύων
  -Τομέας των Τροφίμων
  Ασφάλεια (HACCP) & Ποιότητα Τροφίμων: Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001:2008
  -Τομέας του Περιβάλλοντος
  Ειδικός Αντιρρύπανσης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων
  -Τομέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
  Logistics και Διεθνείς Μεταφορές (Εκμάθηση του Λογισμικού OrianERP Freight & Logistics)
  Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσί δας
  Eπιχειρησιακός Σχεδιασμός
  Μηχανογραφημένη Λογιστική
  (Εκμάθηση του Λογισμικού Soft1 200)
  Logistics και Διεθνείς Μεταφορές
  (Εκμάθηση του Λογισμικού OrianERP Freight & Logistics)

  -Οργάνωση και Διοίκηση Μικρομεσαίων Ξενοδοχειακών Μονάδων
  (Εκμάθηση του Λογισμικού Sysco Medallion PMS)


  ΑπάντησηΔιαγραφή

 3. Ένα μοντέλο εναλλακτικής διαχείρισης Απορριμμάτων προωθείτε με την επιβολή μεθόδων και τεχνικών, εκμετάλλευσης ενός κοινωνικού πλούτου από ολίγους, μια κατευθυνόμενη κοινωνική ψυχολογία για έντεχνο πλουτισμό συγκεκριμένων συμφερόντων με συστηματική καθυστέρηση στη βελτίωση και πρόοδο των διαφόρων συστημάτων με προσχήματα την ανικανότητα των δήμων σε αφομοίωση καινούργιων μεθόδων διαχείρισης. Οικονομικά συμβόλαια με κοινωνίες και δήμους για επιβολή πανάκριβων και αμφιλεγόμενων τεχνικών και συστημάτων
  Οι δυνατότητες αποδοχής ενός συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων από τους πολίτες έγκειται μόνο στην ενημέρωση –πληροφόρηση και δημιουργία ενός διαφανούς, πολυμετοχικού, άμεσα ανταποδοτικού και ενεργητικού-παραγωγικού μοντέλου διαχείρισης. Ένα τέτοιο εγχείρημα μπορεί να προχωρήσει με την δημιουργία Κοινωνικής –Λαϊκής εταιρείας - πολυμετοχικής βάσης
  Η εταιρεία Κοινωνικής –λαϊκής Βάσης προβάλει μια μοναδική ευκαιρία που έχουμε: μπορούμε να υιοθετήσουμε την καλλίτερη και πιο αρεστή μέθοδο στο κόσμο, να την εφαρμόσουμε και να την εξελίξουμε αν είναι δυνατόν. Μπορούμε και πρέπει να «κερδίσουμε και χρόνο αλλά και να κόψουμε δρόμο». Το ερώτημα που θα πρέπει ξεκάθαρα να απαντήσουμε είναι «Ποιά Στρατηγική διαχείρισης θέλουμε να υιοθετήσουμε και όχι ποια τεχνολογική εφαρμογή».

  Επιθυμητή είναι η σύμπραξη με τον Δήμο σε ποσοστό «51-49%». Πρακτικά σημαίνει ότι η πολυμετοχική εταιρεία διαχειρίζεται τα απορρίμματα με γνώμονα το μέγιστο όφελος για τους Δημότες –μετόχους της και επίσης τον κατά 49% συμμέτοχο Δήμο. Ο Δημότης θα ωφελείται με δύο τρόπους: άμεσα λόγω της μετοχικής του συμμετοχής στο πλειοψηφικό μέρος της εταιρείας και μέσω του Δήμου του και των ανταποδοτικών έργων της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής. Πρακτικά προάγει και τη διαχείριση σε επίπεδο Δήμου .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή