ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ – ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ...

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ – ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ...

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

Παλαιό Φάληρο: Αυτοί είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι που καλύπτουν τις αυθαιρεσίες του ξενοδοχείου "Poseidon"!


Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Παλαιού Φαλήρου ψήφισε υπέρ της αναβολής επί της λήψης απόφασης περί ανακλήσεως ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγιεινομικού ενδιαφέροντος του ξενοδοχείου "Poseidon" μεχρις εκδικάσεως της ενστάσεως της εταιρείας POSEIDON κατά της έκθεσης αυτοψίας της υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης και μέχρι εκδόσεως οριστικής εκτελεστής και τελεσίδικης αποφάσεως επί της ενδικοφανούς προσφυγής.
Σχετική έγγραφη εισήγηση όσον αφορά στην αναβολή λήψης απόφασης συνέταξε και παρουσίασε ενώπιον της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η νομικός και δημοτική σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου κ. Χαρά Γιαννοπούλου.

Υπέρ της εισηγήσεως ψήφισαν οι κ.κ. Βουλγαρέλης, Αρώνη, Μπίτσικας, Αλεξοπούλου και Γιαννοπούλου, ενώ κατά οι κ.κ. Ζάγγα και Θεόδωρος Κανέλλος.

Την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής γνωστοποίησε στα social media η νομικός και δημοτική σύμβουλος Π.Φαλήρου κ. Χαρά Γιαννοπούλου, δημοσιεύοντας παράλληλα τα παρακάτω:

"ΑΠΟΦΑΣΗ 26/ 26.04.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ( ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ Η ΜΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3303/1996 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Υ.Ε ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ POSEIDON μεχρι εκδικάσεως της ενστάσεως της εταιρείας POSEIDON κατά της με αρ. πρωτοκ. 1645/14.2.2014 έκθεσης αυτοψίας της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης , ενώπιον του 2βάθμιου οργάνου ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ και μέχρις εκδόσεως οριστικής εκτελεστής και τελεσίδικης αποφάσεως επί της ενδικοφανούς προσφυγής προκειμένου να οριστικοποιηθεί ή όχι η έκθεση αυτοψίας και να αποκτήσει ή όχι οριστικό και εκτελεστό χαρακτήρα.
 

Με αφορμή την όλη συζήτηση περί ανακλήσεως ή μη της αδείας του Κ.Υ.Ε του ξενοδοχείου Poseidon στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Π. Φαλήρου στη οποία είμαι μέλος νομίζω οτι αναδείχθηκαν βασικά και μείζονα θέματα αναφορικά με το τι χαρακτηρίζεται ως πολεοδομική αυθαιρεσία στον αιγιαλό και τι όχι . Σημαντικό είναι να εστιάσει κανείς στο σκεπτικό της με αριθμό 7273/2011 απόφασης του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στην οποία αναπτύσσεται η όλη επιχειρηματολογία περί του τι συνιστά και τι όχι πολεδομικό αυθαίρετο επί αιγιαλού.\
Συγκεκριμένα το Δικαστήριο απεφάνθη ότι οι ευρισκόμενες κατασκευές ηταν απολύτως αναγκαίες για το σκοπό της απλής χρήσης αιγιαλού, που παραχωρήθηκε στο ξενοδοχείο poseidon από την Ε.Τ.Α ως φορέα διαχείρισης της παραλίας έμπροσθεν του ξενοδοχείου, δοθέντος ότι όχι μόνον δεν παρεμποδίζουν την ακώλυτη χρήση του αιγιαλού από τους πολίτες, αλλά αντιθέτως την διευκολύνουν σε κάθε δε περίπτωση πρόκειται για κατασκευές ελαφριές κινητές κατασκευές που μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν αφού δεν είναι μόνιμες ούτε συνέχονται στο έδαφος με μπετόν .
Σε κάθε δε περίπτωση το όριο του αιγιαλού στο σγκεκριμένο σημείο είναι λανθασμένο καθότι ισχύει η παλιά οριοθέτηση του έτους 1923 που φτάνει το όριο μέχρι του δρόμου, ενώ η οριογραμμή του αιγιαλού σήμερα και υπό την παρούσα κατάσταση έχει κατέβει πιο χαμηλά , με συνέπεια οι όποιες κατασκευές αναφέρονται στην έκθεση της πολεοδομίας να μην βρίσκονται στον ΄΄αιγιαλό΄΄ αλλά στον λεγόμενο παλιό αιγιαλό , με συνέπεια να μην ειναι αυθαίρετες
Πρέπει λοιπόν , όπως ορθώς έπραξε και η παρούσα Ε.ΠΖ. το κάθε απλό διαπιστωτικό πόρισμα μιας πολεοδομικής αρχής ή μιας υγειονομικής υπηρεσίας να διαβάζεται προσεκτικά και η Διοίκηση να μην σπεύδει αβίαστα να ανακαλεί άδειες ή να σφραγίζει καταστήματα, τουλάχιστον όχι προτού βεβαιωθεί τελεσίδικα ο χαρακτηρισμός περί αυθαιρέτου ή όχι, καθότι σημαντικό είναι τι ορίζει η εκάστοτε νομολογία ως ΄΄αυθαίρετο ΄΄. Οι εκθέσεις αυτοψίας έχουν απλό διαπιστωτικό χαρακτήρα .
Προσωπικά θεωρώ τον ευατό μου ευτυχή που με την παρέμβαση μου, συνετέλεσα ενεργά στο να μην ανακληθεί η άδεια αυτή του ξενοδοχείου poseidon, τουλάχιστον για οσο χρονικό διάστημα το πόρισμα δεν έχει τελεσιδικήσει. Αποτελεί ένα στολίδι της παραλίας του Π.Φαλήρου από το έτος 1974 και νοικιάζει νόμιμα το χώρο έμπροσθεν του ξενοδοχείου με νόμιμη σύμβαση εν αρχή από τον ΕΟΤ και ακολούθως από την ΕΤΑ. Στη σύμβαση δε αυτή περιγράφονται αναλυτικά όλες αυτές οι κατασκευές τις οποίες το ίδιο το ΔΗΜΟΣΙΟ ( Ε.Ο.Τ- Ε.Τ.Α) επιτρέπει στο ξενοδοχείο να αναπτύξει ως παρακολουθηματικές του εσωτερικού νόμιμα υφιστάμενου Κέντρου Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ( ΜΠΑΡ -ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ) που νόμιμα με άδεια του εοτ λειτουργεί μέσα στο ξενοδοχείο και απλά έχει αναπτύξει παρακολουθηματική και συμπληρωματική δομή με τραπεζοκαθίσματα στην παραλία που ειναι τα απολύτως αναγκαία για την ΄΄απλή ΄΄ χρήση του αιγιαλού 'όπως χαρακτηριστικά ορίζει και η κρίσιμη δικαστική απόφαση.
Άλλωστε και άλλοι Δήμοι έχουν ακολουθήσει αυτή την οδο της Αναβολής λήψης απόφασης μέχρις εκδικάσεως της ενστάσεως από το 2βάθμιο όργανο.
ΔΕν μπορούμε τόσο εύκολα να ανακαλούμε άδειες , όταν μάλιστα πίσω από αυτές κρύβονται ζωές εργαζομένων αλλά πολλώ μάλλον και όταν έχουν ήδη με μια απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου κριθεί ΝΟΜΙΜΕΣ οι σχετικές κατασκευές.
Υπηρετώ το Δίκαιο και για αυτό και πρέπει να πρυτανεύει αυτό σε κάθε περίπτωση.\
Για όποιον θέλει να δει την εισήγηση μπορεί να ανατρέξει ανωτέρω που αναφέρω.
ΑΔΑ :7ΖΡΗΩΞΕ-ΠΟ2 ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄.

Με το συγκεκριμένο θέμα του ξενοδοχείου "Poseidon" έχει ασχοληθεί το Faliro Press News παλαιότερα με εκτενή ρεπορτάζ.

Όπως είχαμε γράψει λοιπόν παλαιότερα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει προβεί σε έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του δημάρχου Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη με αφορμή την πολυσυζητημένη υπόθεση του ξενοδοχείου Poseidon! Μάλιστα, ο κ. Χατζηδάκης έχει κληθεί σε απολογία για παράβαση καθήκοντος από δόλο ή βαριά αμέλεια.

Το Faliro Press News σας ενημερώνει πρώτο και με εγκυρότητα για τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση αυτή, έχοντας απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες ότι το εν λόγω έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του Διονύση Χατζηδάκη έχει κοινοποιηθεί και στο Συνήγορο του Πολίτη! Ως εκ τούτου η υπόθεση έχει πάρει μη αναστρέψιμη τροπή και κρίνεται ιδιαιτέρως σοβαρή!

Το Poseidon διατηρεί σε τμήμα της παραλίας- ακριβώς μπροστά από το κτίριο του ξενοδοχείου- κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με τραπεζοκαθίσματα. Όπως προέκυψε κατόπιν αυτοψιών των αρμοδίων υπηρεσιών το συγκεκριμένο κατάστημα δεν διαθέτει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας! Παρ’ όλα αυτά παραμένει ανοιχτό κανονικά!

Ωστόσο, ο κ. Χατζηδάκης, φαίνεται να μην παραδέχεται τα παραπάνω- αν και προκύπτουν από επίσημα έγγραφα υπηρεσιών- υποστηρίζοντας ότι σε ότι αφορά στο δήμο είναι καθόλα νομότυπος! Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι στο μόνο σημείο όπου εμπλέκεται ο δήμος, είναι στη χορήγηση άδειας τραπεζοκαθισμάτων, η οποία έχει δοθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Το θέμα απασχόλησε τόσο το δήμαρχο όσο και τους δημοτικούς συμβούλους Παλαιού Φαλήρου σε πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο, κατά το οποίο μάλιστα ο κ. Χατζηδάκης φανερά εκνευρισμένος ανέφερε ότι «κάποιοι νομίζουν ότι μασάω ταραμά».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι «το ξενοδοχείο, εδώ και πολλά χρόνια (από το 1975-80), νοικιάζει ένα κομμάτι 4.000 τ.μ. από την ΕΤΑΔ (ανήκει στην ΕΤΑΔ στα πρώην Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα) για εκμετάλλευση και πληρώνει ένα συγκεκριμένο ποσό για να κάνει χρήση βάσει ενός νόμου. Ξενοδοχείο, το οποίο έχει μπροστά του θάλασσα μπορεί να πάρει και να εκμεταλλεύεται ένα κομμάτι της παραλίας. Η μόνη εμπλοκή που έχει ο δήμος Παλαιού Φαλήρου σε αυτό είναι εάν θα του δώσουμε άδεια τραπεζοκαθισμάτων. Από το 1992-93 έχει πάρει άδεια με συγκεκριμένο σχεδιάγραμμα σφραγισμένο από την ΕΤΑΔ, η άδειά του ισχύει και από εκεί και πέρα επειδή έχει μία αντιδικία με τον κ. Ράπτη, έχουμε προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την εκμετάλλευση της συγκεκριμένης περιοχής. Έχουν τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα πλέον, από αυτούς νοικιάζει, αυτούς πληρώνει. Το μόνο που κάνουμε εμείς είναι ότι δίνουμε άδεια τραπεζοκαθισμάτων όπως προβλέπεται και από τη νομική υπηρεσία μπορούν να σας στείλουν τα νομικά έγγραφα και την απόφαση που έχουμε πάρει. Δεν μπορώ να του αφαιρέσω την άδεια που του δώσανε για το ισόγειο για να μεταφέρει τρόφιμα για τις ανάγκες των πελατών του, όπως λέει ο ΕΟΤ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Τόσα χρόνια λειτουργεί έτσι το ξενοδοχείο».

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα μπορείτε να το βρείτε στο εξής λινκ: http://faliropressnews.blogspot.gr/2016/03/poseidon.html

Επίσης, προ μηνών είχε προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στο Παλαιό Φάληρο όταν ο φωτογραφικός φακός του Faliro Press News είχε «τσακώσει» σερβιτόρο του Poseidon να κάνει τον κασκαντέρ με το δίσκο ανά χείρας γεμάτο πιάτα και ποτήρια! Τι θέλουμε να πούμε; Όπως διαπιστώσαμε οι σερβιτόροι του Poseidon πηδούν πάνω από τα κιγκλιδώματα της Ποσειδώνος για να περάσουν απέναντι στην παραλία και να σερβίρουν τους πελάτες, με κίνδυνο της ζωής τους, αφού στο σημείο δεν υπάρχει κάποιο φανάρι ή διάβαση πεζών!

Το εν λόγω δημοσίευμα θα το βρείτε στη διεύθυνση http://faliropressnews.blogspot.gr/2015/09/blog-post_8.html

Τέλος, το Faliro Press News επικοινώνησε με τον κ. Παναγιώτη Ράπτη, ο οποίος ζητά να συμμορφωθεί το ξενοδοχείο με τις υποδείξεις των αρμοδίων φορέων και να σταματήσει να παρανομεί! Ο κ. Ράπτης σχολιάζοντας τα λεγόμενα του δημάρχου Παλαιού Φαλήρου, τον προέτρεψε «να αφήσει το παραμύθι για τραπεζοκαθίσματα, την ΕΤΑΔ (δεν αδειοδοτεί ποτέ και για τίποτα η ΕΤΑΔ), την νομική του υπηρεσία (το τι λέει είναι πλέον αδιάφορο) και τα περί καταστήματος ισογείου στο ξενοδοχείο (εντελώς άσχετο με την υπόθεση, εντός ξενοδοχείων αδειοδοτεί ο ΕΟΤ και δεν έχει καμιά δουλειά εκεί ο Δήμος πέραν της μουσικής)». Ο ίδιος διευκρίνισε ότι το πρόσφατο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αφορά στη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ POSEIDON ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ».

Επίσης, ο κ. Ράπτης συμπλήρωσε τα εξής: «Ο δήμαρχος δεν μασάει ταραμά.... Μασάει ταραμά το Δημοτικό Συμβούλιο;

Με τις δημοτικές τουαλέτες τι γίνεται; Με το πάρκινγκ πάνω στην παραλία;

Έχουν αδειοδοτηθεί καταστήματα με τις επωνυμίες, The Place, The Tavern, The bar;

Γιατί εφόσον λειτουργεί κάτω από δέσμια αρμοδιότητα δεν πράττει ως όφειλε μετά από αυτοψία της ΥΔΟΜ τον 2/2014, του Υγειονομικού 4/2015 (άσχετα με το αν υπάρχει ή όχι άδεια λειτουργίας).

Γιατί δεν λαμβάνει υπόψη του αυτά που λένε με έγγραφα ο Μελιδώνης, το Γραφείο Αδειών και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος;

Γιατί δεν λαμβάνει υπόψη του αυτά που λέει ο Συνήγορος του Πολίτη;

Γιατί δεν υπακούει σε ανώτερη Αρχή όπως είναι η Αποκεντρωμένη;

Γιατί δεν του εκδίδει μια νέα άδεια του 2016 (που να χει και την σωστή επωνυμία της επιχείρησης) αφού είναι νόμιμος και αντί αυτού προτιμάει να κάνει κάτι απίθανα άλματα λογικής φτάνοντας σε άδεια του 1978 έτσι ώστε να το «βουλώσω»;
Και άλλα πολλά «γιατί»…».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου