ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ – ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ...

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ – ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ...

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ...

Εν αντιθέσει προς τα όσα πιστεύει η ευρεία μάζα ή ακόμη και σε όσα, κατ΄εκτροπήν του αληθινού εσωτερικού έργου μπορεί να συμβαίνουν, η συμμετοχή στο μυστηριακό έργο δεν συνιστά μία οικουμενιστική παραζάλη, δεν συνιστά άρση ή εκχώρηση της εθνικής ταυτότητας και υποστάσεως κατά καμία έννοια. Τουναντίον ο εσωτεριστής οφείλει πρωτίστως να αγαπά, τιμά και να σέβεται την Πατρίδα του, να εγκολπώνεται τα πατριωτικά ιδανικά και να μάχεται υπέρ βωμών και εστιών. "Πατρός τε και μητρός τε και των άλλων προγόνων απάντων, τιμιώτερον και οσιώτερον και σεμνότερον εστίν η Πατρίς. Και εν μείζονι μοίρα και παρά Θεοίς και παρ΄ ανθρώποις τοις νουν έχουσιν", διεκήρυττε ο μυσταγωγημένος φιλόσοφος Σωκράτης.


Βεβαίως οι φυσικοί και συμπαντικοί νόμοι έχουν κοσμικό αντίκρυσμα, βεβαίως η έννοια της αδελφότητος και του σεβασμού της υποστάσεως ετεροδόξων, αλλοφύλλων, ως φυσικές και ψυχικές οντότητες αλλά και ως σύνολα θα πρέπει να ισχύει και να εφαρμόζεται εμπράκτως, τούτο όμως δεν σημαίνει ανάμειξη, κατάλυση της εθνικής μας ταυτότητος, υποστάσεως, φυσιογνωμίας...
Σεβασμός έμπρακτος άλλωστε προς τον αλλότριο, σεβασμός της υποστάσεως και της φυσιογνωμίας κάθε λαού, κάθε πολιτισμού, είναι η διατήρηση και ανάδειξη της ετερότητος που κυοφόρησε και δημιούργησε η ίδια η Φύση, η ίδια η Κοσμική Πρόνοια... Αντιθέτως, ο κοσμοπολιτισμός, η οικουμενιστική παγκοσμιοποίηση, ο συγκρητισμός και η παρά φύσιν συγχώνευση και ο δυσαρμονικός συγκερασμός ετερόκλητων στοιχείων που διαθέτουν διαμετρικά αντίθετες βιοψυχικές ιδιότητες, διαφορετικές παραδόσεις, ήθη, έθιμα, πολιτισμικές αξίες, νοοτροπία, βιώματα, άρα και διαφορετικές μεταφυσικές αντιλήψεις, συνιστά ασέβεια προς όλους τους λαούς, πολιτισμούς, προς όλα τα θρησκευτικά, φιλοσοφικά, μεταφυσικά συστήματα και παράγει εκτρωματικές και δυσαρμονικές καταστάσεις...
Αδελφότης σημαίνει εναρμόνιση των ανθρώπων που πάλλονται από τα ίδια ιδανικά, τις ίδιες αρχές, δεν σημαίνει αφομοίωση, ενσωμάτωση, ενοποίηση. Σημαίνει συντονισμό και συνεργασία επ΄ αγαθώ της ανθρωπότητος, δεν σημαίνει αφομοίωση, επιμειξία, ενοποίηση, διότι τότε καταλύεται και παραβιάζεται η ιδιαιτερότητα και η ταυτότητα κάθε λαού, πολιτισμού, μεταφυσικής, εν προκειμένω, παραδόσεως.
Μην λησμονούμε ότι κατά την αρχαιότητα, τα Μυστήρια, τα οποία εθέσπισαν οι ΄Ελληνες κατά την προκατακλυσμιαία περίοδο και μαζί με τον Ανθρωπισμό και τον Πολιτισμό μεταλαμπάδευσαν σε ολόκληρη την οικουμένη, ετελούντο από ΄Ελληνες το γένος και μόνον, αποκλειουμένων των μητραλοιών, των βεβήλων, των ασεβών και ανιέρων... Η υπεράσπιση των Αρετών και η Υπηρέτηση των αρχών της Πατρίδας, ήταν από τις πρώτες διδαχές που κοινοποιούνταν στους μυουμένους στα αρχαία μυστήρια... Μυημένος στα Ελευσίνια Μυστήρια υπήρξε ο Κυναίγειρος, αδελφός του τραγικού ποιητή Αισχύλου, ο οποίος θυσιάσθηκε παραδειγματικά στην μάχη του Μαραθώνος, επιδεικνύοντας απαράμμιλη αποφασιστικότητα και ανδρεία μοναδική... Όπως και ο Θησέας και ο Πατρώος Ηρακλής...


Τα κέντρα εκείνα που προωθούν την τερατουργηματική συγχώνευση των πάντων, επιχειρώντας να δημιουργήσουν έναν νέο πύργο της Βαβέλ, το πράττουν προκειμένου να αφανίσουν τις ταυτότητες και ιδιαιτερότητες των λαών, των πολιτισμών, των παραδόσεων, ώστε διαμορφώνοντας μία άμορφη μάζα, δίχως σταθερά σημεία αναφοράς και δίχως ρίζες, να είναι από τα εξουσιαστικά ιερατεία και τους τεχνοκράτες των πολυεθνικών και τραπεζικών κολοσσών, μία καταναλωτική μάζα δίχως σκέψη και δίχως αντανακλαστικά, εύκολα διαχειρίσιμη...

Είμαι ποιητής του καιρού μου και του γένους μου αναφωνεί ο εθνικός βάρδος και εσωτεριστής Κωστής Παλαμάς. Στον ίδιο ρυθμό συντονισμένος και ο Ελληνολάτρης Εσωτεριστής και αναβιωτής των Δελφικών Εορτών, ΄Αγγελος Σικελιανός. "Το πρώτο σου χρέος, εκτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο σου τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει", γράφει ο τέκτων Ν. Καζαντζάκης στην "Ασκητική".
Συνεπώς, Εσωτερισμός υγιής και Φιλοπατρία όχι μόνο δεν συγκρούονται, τουναντίον το ένα συνιστά προϋπόθεση του άλλου. Γι΄ αυτό άλλωστε και σε πολλά εσωτερικά τάγματα εν Ελλάδι, οι τελετουργικές εργασίες εκκινούν και κλείνουν με την είσοδο της σημαίας και την ανάκρουση του Εθνικού ΄Υμνου, ως υπόμνηση της εθνικής μας ταυτότητος αλλά και ως διαρκής απότιση σεβασμού και τιμής προς τους ΄Ηρωες και τους Μαχητές που έπεσαν υπέρ βωμών και εστιών στο διάβα του χρόνου...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου